логопед

как протича езиковото развитие на детето

Езиково развитие до предучилищна възраст.

В различни сайтове и книги може да намерите различни скали за езиковото развитие. Аз се доверих на скалата на най-авторитетната световна организация в тази област - ASHA (American Speech-Language-Hearing Association), която преведох с лека адаптация. Предлагам ви по-надолу и една сякаш написана с по-прост език скала на Suziе Сhаfin, която преведох от сайта аbout.com.  Ако ползвате английски, може да видите оригиналните статии на ASHA ТУК. Огромното предимство на скалата на ASHA е, че разглежда отделно слушането и разбирането от една страна, и говоренето от друга. Нещо което съм длъжен да изясня, е че съществуват малко разлики подобни скали, представени от различни автори.  Тази следва да се приема като минимална.  Повечето деца се развиват по-бързо, но ако Вашето дете не покрива тези норми, важно е да потърсите логопед.

Слушане и разбиране Говорене

    Раждане-3 месеца

 • Стряска се от силни звуци
 • Притихва или се усмихва, когато му се говори
 • Изглежда, че разпознава вашия глас и се заслушва или разплаква
 • При кърмене реагира, когато чува звук

   Раждане - 3 месеца

 • Издава звукове на удоволствие (гука)
 • Плаче различно за различните нужди
 • Усмихва се, когато ви вижда

   4-6 месеца

 • Очите се движат по посока на чут звук
 • Реагира при промяна на тона на гласа ви
 • Забелязва играчките, които издават звуцу
 • Заслушва се в музика

   4-6 месеца

 • "бърборенето" все повече наподобява човешката реч с много различни звукове, включително П, Б, М.
 • "Кикоти" се и се смее
 • Издава звуци на вълнение и неудоволствие
 • "Гука", когато е оставено само или когато играе с вас

   7 месеца-1 година

 • Харесва бебешки игри, като "буба лази"
 • Обръща се и гледа по посока на звука
 • Заслушва се, когато му говорите
 • Разпознава думи от бита като "сокче", "кукла", "книжка" и др.
 • Започва да реагира на искане  (като "Ела тук" или "Искаш ли още?")

7 месеца - 1 година

 • Гукането вече съдържа къси и дълги групи от звукове, напр."та-та, бобо бибибиби"
 • Използва реч или неплачещи звукове, за да привлече внимание
 • Използва жестове за комуникация (маха за довиждане, вдига ръце, за да бъде вдигнато)
 • Имитира различни говорни звукове
 • Използва една или две думи (мама, тата, ам) около първия си рожден ден, макар че звуковете може да не са ясни.
   1 до 2 години
 • Посочва няколко части на тялото, когато го питате
 • Изпълнява няколко прости инструкции и разбира прости въпроси (напр."Дай топката" "цункай мама," "къде е тати").
 • Заслушва се в прости истории, песни и римушки.
 • Посочва картинки в книжките, когато го попитате.
   1 до 2 години
 • Казва все повече думи всеки месец
 • Задава прости въпроси.
 • Използва словосъчетания от две думи (напр. "Мамо, дай,").
 • Използва много различни съгласни звуци в началото на думите.
   2-3 години
 • Разбира разлики в значението ("ела-спри," "в-на," "голям-малък," "горе-долу").
 • Следва две инструкции, подадени едновременно ("Вземи книжката и я сложи на масата").
 • Заслушва се и харесва да слуша по-продължителни истории
   2-3 години
 • Има свои думи почти за всичко.
 • Използва поне две или три думи, за да говори или да иска.
 • Използва К, Г, Ф, Т, Д, и Н.
 • Хората в неговото обкръжение разбират какво иска да каже.
 • Често търси внимание, назовавайки разни предмети..
   3- 4 години
 • Чува, когато го викате от другата стая.
 • Чува телевизията или радиото със същата сила на звука, както и другите в семейството.
 • Отговаря на прости въпроси, като "Кой е това?", "Какво е това?", "Къде?", and "Защо?".
3-4 години
 • Говори за детската градина и за приятелчетата си.
 • Хората извън семейството също разбират какво казва.
 • Вече използва много изречения, които съдържат 4 или повече думи.
 • Все повече говори с лекота, без да повтаря срички и думи..
    4-5 години
 • Задържа вниманието си на кратки истории и отговаря на въпроси.
 • Чува и разбира почти всичко, което му казват.
    4-5 години
 • Използва изречения, които съдържат много детайли ("Моята праскова е най-голяма").
 • Разказва истории, които имат връзка с темата на разговора.
 • С лекота общува с други деца и възрастни.
 • Използва в речта си почти всички звукове, с изключение на Р, който обаче трябва да бъде научен преди първи клас).
 • Римува думи.
 • Назовава някои числа и разпознава отделни букви.
 • Използва изрази, заимствани от хора от неговото обкръжение.

Друго кратко описание какво трябва да е постигнало детето ви в езиковото си развитие според Suziе Сhаfin, консултант на аbout.com

Между 12 и 24 месеца:
Прави словосъчетание от две думи (напр. нова кола)
Използва поне 10 – 20 думи
Може да имитира звуци на някои животни (коте, куче, пате...)
Да маха за довиждане
Непознати за детето хора да разбират поне една четвърт от това, което казва.

Между 24-36 месеца:
Питат прости въпроси ("Какво?", "Къде?")
Имат речник от 450 думи
Могат да си кажат името
Отговарят на въпроса "Къде е ...?"
Разпознават 3-4 цвята
Знаят основните части на тялото (глава, ръка, крак, нос, очи, коса...)
Правят изречения от 3-4 думи
Изпълняват прости инструкции (донеси топката)
Хората, които не ги познават, разбират поне половината от нещата, които казват.

Между 3-4 години:
Използват изречения от 4-5 думи, говорят с изречения
Речникът им вече надминава 1000 думи
Познават цветовете
Могат да разкажат проста история
Могат да кажат стихче или римушка
Непознатите разбират почти всичко, което казват.
Могат да изпълнят инструкция от 2-3 стъпки (напр. "Отиди в детската стая, отвори шкафа с играчките и ми донеси новата кукла")
Разбират почти всичко, което им се казва.

Между 4-5 години:
Могат да говорят в минало време
Речникът им вече е прехвърлил 1 500 думи
Разпознават и назовават всички основни цветове
Разбират понятия, противоположности  
Използват изречения съдържащи много (дори над 5) думи
Преразказват история със свои думи


логопед