ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Това са реални въпроси от родители, отправяни през годините към мен. Понеже много от тях са ми задавани многократно,  смятам че могат да са от полза за много родители. Секцията ще се обогатява. Синът ми е на 3 години, а още не казва Р. Това обезпокоително ли е?

Отговор: Звук Р е най-трудният за изговаряне звук, най-вече защото е вибрантен, т.е. върхът на езика вибрира. Обикновено това е последният звук, който децата научават. Наистина, има много деца, които на тази възраст вече казват всички звукове, но е съвсем нормално детето да не може да казва Р чак до 5 годишна възраст. Ако до тогава все още не се е научило, доведете го на логопед.

Дъщеря ми казва „френско“ Р, но мисля, че това и е чарът. Нали няма нужда да ходи на логопед?
Отговор: Разбира се, че една от характеристиките, заради които намираме за очарователни малките деца, е  неумелият начин по който говорят. Това, което носим като отговорност обаче, е да подготвим малкото човече за времето, когато ще бъде голям човек. Кръгът на професиите, в които е предимство правилното произношение е твърде широк – телевизионни и радио журналисти, учители, политици, професии, при които се налагат публични изяви.
За съжаление, често неправилното произношение води и до подигравки от съученици. Чести са и случаите, при които поради невъзможност за изговаряне на даден звук, детето има проблеми и при писане под диктовка. Затова, ако имате възможност, потърсете логопед за вашето дете.

Синът ми е много буен и не в училище получава ниски оценки. Не мислите ли че има дислексия?
Отговор: Дислексията не е диагноза, която един неспециалист може да постави. Дори сред специалистите има широка дискусия какво е дискексия и какво включва. Доведете детето при специалист и той ще прецени какъв е проблемът.

След колко време нарушението ще бъде преодоляно?
Отговор: Всеки случай е строго индивидуален.  Някои нарушения се преодоляват съвсем бързо, в рамките на 3 месеца,  случва се дори да се наложи само консултация с препоръки.  В повечето случаи се работи не повече от година, но има нарушения, които изискват продължителна работа.
С каква продължителност са занятията?
Отговор: 
Отново зависи от случая. Обикновено варират от 25 мин. до астрономически час.  В работата си се съобразявам с възможностите и удобството на клиента , способността на детето да се концентрира и много други фактори. При най-малките деца обикновено занятията са по-кратки.

Колко пъти в седмицата е препоръчително да се идва?
Отговор:  
И на този въпрос не може да се отговори обобщаващо. При всеки случай обсъждаме какви са възможностите за посещения, до каква степен родителите могат да се  ангажират с  упражнения вкъщи (което е много важен фактор за успеха) инай-вече, какво е най добро за  конкретния случай .

Дъщеря ми е на 3 години, но виждам, че вече заеква. Когато забележа това, я карам да си поеме въздух и да изговори думата спокойно. Това правилно ли е?
Отговор: Разбирам желанието Ви да помогнете на детето си да говори с лекота, но в случая вие, както много други родители правите грешка.
Много често, докато се научават да говорят, децата преминават през етап, в който имат затруднения да изговарят плавно звуковете. В западната логопедична литература този въпрос е добре изследван и това се обозначава като normal disfluency (нормална неплавност). „Нормална“, защото през такъв етап преминават много деца, без това да се закрепи и без детето да продължи да заеква като порасне.  Затова в този случай добре е да не демонстрирате безпокойството си пред детето и в никакъв случай да не го поправяте, да не му довършвате фразите, да не го карате да повтаря след като си е поело въздух. Това, което можете да помогнете, е да говорите спокойно, с нормално темпо пред детето, да не реагирате по никакъв начин, когато детето не говори плавно. Не казвайте на толкова малко дете, че заеква! Не демонстрирайте безпокойство. Това са общите съвети. Все пак, препоръчвам ви да доведете детето за консултация. В моя кабинет консултациите са безплатни.

Защо при вас консултациите са безплатни?
Отговор: Много хора харчат голяма част от бюджета си за реклама. За мен най-добрата реклама са хора, на които съм помогнал. Дори и да нямате възможност да ползвате платените услуги на кабинета, ако безплатната консултация ви бъде полезна, тогава печеля още един човек, който поддържа доброто мнение  сред хората за моята работа. Така че, не се притеснявайте, дори и да не можете да ползвате платена услуга, безплатната консултация ще бъде от взаимна полза.